Teoksia esillä Tapiolan Stockmann Tempo ravintolassa  15.2.-14.4.2016

Stockmann, Tempo, 2016

 

Stockmann Tapiola Espoo

Länsituulentie 5, 02100 Espoo
(09) 270 60 140
stockmann.tapiola@fazer.fi
http://www.fazer.fi/tempo